Kunnskapssamlinger

På denne siden legger vi ut lysark, opptak og annen informasjon rundt temaene vi tar opp i kunnskapssamlingene.

Digital kunnskapssamling om ny boligsosial lov, boligverktøyet Kobo og hvordan kommunene kan ha nytte av NAV Hjelpemiddelsentralen 10. mars 2023

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se opptak fra samlingen.

Presentasjon av Ny boligsosial lov – Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet v/Admir Vrevic, jurist og rådgiver ved boligjuridisk seksjon, Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) finner du her.

Presentasjonen av Kobo og ny boligsosial lov v/Fagdirektør Beate Diseth, Husbanken finner du her.

Presentasjonen av Hvordan kan kommunen nyttiggjøre seg NAV Hjelpemiddelsentralen? v/Morten Sandbakken, NAV Hjelpemiddelsentralen finner du her.

Svar på spørsmålene som ble stilt under kunnskapssamlingen finner du her.

Digital kunnskapssamling om mulighetsrommet i Husleieloven for kommuner og Nav kontor 8. juni 2022

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se opptak fra samlingen. 

Presentasjon av Leieboerforeningen v/Yngve Gran Andersen finner du her.

Presentasjon av Veiviseren.no ved Hanne Solberg fra Husbanken

Film om hvordan kommuner kan bruke Veiviseren i praksis:

https://vimeo.com/user58318695

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se opptak av Silje Beitnes snakke om hvordan Åsnes kommune har brukt veiviseren.no og Vladislav Meshvez fra Nav Innlandet snakker om utenforskap i Innlandet.

Presentasjon om utenforskap i innlandet av Vladislav Meshvez fra Nav Innlandet

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.