Antall søknader om separasjon for 4. kvartal 2021

Foto: pixabay / pixabay.

Statsforvalteren i Innlandet har foretatt en oppsummering av antall søknader for 4 kvartal 2021. Vi finner en merkbar nedgang for 2020 og 2021 sammenlignet med samme periode i 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.01.2022

Statsforvalteren i Innlandet mottok pr. 4. kvartal 2021 134 søknader om separasjon. Tallene for 2020 er omtrent på samme nivå, da mottok vi 138 søknader i samme periode. I 2019 mottok Statsforvalteren 190 separasjonssøknader i 4. kvartal. Tendensen til nedgang i antall søknader så vi også ved 1 og 3 kvartal.

År Antall søknader om separasjon 4. kv. Antall gitte bevillinger 4.kv.
2019 190 190
2020 153 138
2021 152 134