Informasjonsfilm om Statsforvalterens saksbehandling i 9A saker

Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Publisert 17.08.2021

Nå er det skolestart og elevene kommer tilbake til skolen etter en lang sommerferie. Vi hos Statsforvalteren vil minne om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser.

Hvis elever ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til.
Hvis skolen ikke hjelper til, ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Her er en film om Statsforvalterens ansvar i skolemiljøsaker.