Svømmetilskudd for barnehager 2020

Fristen for å søke om svømmetilskudd har gått ut og Fylkesmannens midler for 2020 er brukt opp. I denne artikkelsen finnes lenke til rapportering på svømmetilskudd.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.02.2020

Svømmetilskudd for barn i barnehage:
Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddets ramme:
Det kan søkes om inntil 1900 kroner per barn det skal gis svømmeopplæring til. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen.

Søknad:
Søknadsskjema finnes under lenken: Søknadsskjema 
Søknadsfrist 15. mars 2020.

Rapporteringskrav:
Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2021.

Rapportering kan gjøres her 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.