Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

28.08.2015

Sentralbord og e-post midertidig ute av drift!

Hvis du må komme i kontakt med oss, kan du ringe oss på følgende telefonnummer: 37 02 58 73 eller 37 02 58 74. 

08.12.2014

Strømstans får følger

Telefon og data er for tiden nede. Det vil desverre være vanskelig å oppnå kontakt med embetet inntil strømmen er tilbake.

27.11.2014

Tekniske problemer ved Fylkesmannens sentralbord. Slik kommer du i kontakt med oss:

Vårt hovednummer, 37 01 75 00, kan ikke ta i mot samtaler. Vet du hvem du søker kan du bruke direktenummeret. Her finner du det: 

12.11.2014

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

12.11.2014

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


22.12.2015

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.


21.12.2015

Regjeringen foreslår unntaksbestemmelse

Foreslår unntaksbestemmelse til bruk i ekstraordinære situasjoner


21.12.2015

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 


18.12.2015

Regjeringen med samlet informasjon om regelverk ved bruk av bygninger til asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel