Tillatelse til felling av skadegjørende ulv

Fylkesmannen har gitt tillatelse til felling av skadegjørende ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.08.2020

Fylkesmannen i Agder har gitt skadefellingstillatelse på én -1- ulv i Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Tillatelsen gjelder fra fredag 21. august 2020 kl. 23.00 til lørdag 5. september 2020 kl. 23.00.

Tillatelsen er gitt etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8.

Fullstendig fellingstillatelse kan lastes ned fra høyre kolonne. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.