Forlengelse av tillatelse til felling av skadegjørende ulv i deler av Agder

Fylkesmannen har forlenget skadefellingstillatelsen på en ulv til 1.10.2020 kl 12.00. Tillatelsen ble opprinnelig gitt i brev datert 10.09.2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.09.2020

Fylkesmannen i Agder har fattet vedtak om forlenget virketid for skadefellingstillatelsen på en ulv. Tillatelsen ble opprinnelig gitt i brev av 10.09.2020. Den forlengede tillatelsen gis med samme vilkår, med unntak av punktene 1og 2 som endres slik:

  1. Tillatt fellingsområde er Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal, Kristiansand og Vennesla kommuner i Agder.
  2. Fellingstillatelsen gjelder felling av én – 1 – ulv i tidsrommet torsdag 24. september 2020 kl. 12.00 til og med torsdag 1. oktober 2020 kl. 12.00.

Det er en forutsetning for forlengelse av tillatelsen at det ikke felles ulv på gjeldende tillatelse før 24.09.2020 kl. 12. Skjer dette trekkes forlengelsen automatisk tilbake.

Bakgrunnen for forlengelsen er fortsatte skader i området som inngår i fellingstillatelsen. Fredag 18.09.2020 ble det funnet to voksne sauer døde på innmark i Åseral kommune. Begge dyrene er vurdert som dokumentert drept av ulv. I tillegg fikk Fylkesmannen beskjed tirsdag kveld om at det på søndag 20.09.2020 også ble funnet 3 drepte lam helt nord i Hægebostad kommune. Etter undersøkelser fra SNO ble det konkludert på tirsdag med at også disse lammene er dokumentert drept av ulv.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.