Fristen for å søke ekstraordinært plantetilskudd nærmer seg

Skogeiere må søke kommunen innen 1. september 2021 for å få korona-tilskuddet på 1,50 kr per plante.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.08.2021

Denne fristen gjelder der skogeier har plantet selv eller fått plantejobben utført av et mindre lokalt firma.

Tilskuddet på 1,50 kr omfatter all skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting/pyntegrønt.

Skogeier søker tilskudd gjennom skogfondssystemet på ordinær måte. Kommunen velger riktig tilskuddskode ved utbetaling.

Søknader som kommer inn til kommunene digitalt etter 1. september eller som på papir er datert etter denne dato, skal ikke gis ekstraordinært tilskudd til planting. Det med bakgrunn i at ordningen gjelder fram til 1. september, jf. midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Skogeiere som har fått utført plantejobben av sentrale aktører, vil ikke få tilskuddet på 1,50 kr inn til sin skogfondskonto.

Her har tilskuddet gått direkte til de sentrale aktørene på bakgrunn av merarbeidet de har hatt med plantejobben. De sentrale aktørene har sendt inn lister til Landbruksdirektoratet og fått utbetalt tilskuddet direkte.

De godkjente sentrale aktørene er:

  • Viken Skog
  • AT Skog
  • Glommen Mjøsen Skog
  • Allskog
  • Nortømmer
  • SB Skog
  • Glommen Skog AS