Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Biodiversitet verdifullt i jordbruket

Biodiversitet i økologisk og integrert landbruk var tema for en fagsamling under Økouka.

Publisert 28.09.2018

De frammøtte på Søgne vgs. 26. september 2018 fikk en svært god innføring i betydningen biodiversiteten har for produksjon i mange kulturer. Biodiversitet er viktig både for ville planter og kulturvekster. Det er dessuten svært viktig at vi sikrer naturlig forekomster av insekter.

Det er gjort en del forskning på temaet, men det er også helt klart behov for mer. Vi fikk særlig høre om arbeidet utført i grønnsak- og potetproduksjon. Vi snakker om biodiversitet som artsmangfold, men også genetisk mangfold innen arten. Det er dessuten svært viktig at mangfoldet av økosystemer bevares.

Erling Stubhaug fra NIBIO fortalte om aktuelle forskningsprosjekt og om ønsker for framtidige studier.

Georg Smedsland filosoferte om betydningen utbredelse av økologisk landbruk har hatt for det konvensjonelle landbruket. Konklusjonen var klar: Det konvensjonelle landbruket har blitt mer miljøvennlig.

Søgne vgs. er i ferd med å legge om drifta av skolegården til økologisk. Linda Rabbe Haugen orienterte om arbeidet så langt og om planene framover. Det skal bygges ny driftsbygning. Dette gir muligheter for å tenke nytt.

Finn Aasheim fra Bondelaget oppsummerte dagen og var klar på at økologisk landbruk er en god mulighet, men lønnsomhet er nødvendig for at bonden skal velge denne driftsformen.

Arrangører for samlingen var Søgne vgs., NIBIO Landvik, NLR Agder, Bondelaget Agderkontoret og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.