Skolehager - hva, hvorfor og hvordan?

Informasjonsmøte i Kristiansand 2. september.

Publisert 30.08.2021

Statsforvalteren i Agder sammen med Bølgen Bærekraftsenter inviterer deg til informasjonsmøte med Prosjektleder for Økologisk Norge skoleprosjektet Annikken Jøssund. 

Tid: Torsdag 2. september kl. 18.00–20.00.
Sted: Bølgen bærekraftsenter, Vestre Strandgate 12, Kristiansand.

Organisasjonen Økologisk Norge sitt skolehageprosjekt har gått foran i arbeidet med å gjenopprette og skolehagene over hele landet. De jobber med å spre informasjon og være til inspirasjon for etablering og drift av skolehager.

Kristiansand kommune har i en rekke år jobbet med Urbant landbruk, og som en del av dette utviklet og etablert flere skolehager. I februar i år kom også «Strategi for urbant landbruk», hvor skolehager er omtalt som et satsningsområde.