Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i Strømsvika

Høyringsfrist:
17. april 2020 23:59

Fylkesmannen i Agder har fått søknad om utfylling av ca. 120 000 m3 i sjø i Strømsvika i Lindesnes kommune. Mandal havn KF er tiltakshaver og ønsker å utvide lagringsområde for tømmer.

Publisert 19.03.2020

Den omsøkte utfyllingen er siste del av det nylig opparbeidede tømmerkaiområdet i Strømsvika. Massene som planlegges brukt til utfyllingen, er sprengstein fra fjellsiden vest for tiltaksområdet. Maksimal landvinning i vikene antas å være ca. 2 000 m2.

Fylkesmannen ber om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. 

Du finner søknaden til høyre på denne siden. Frist for å sende inn kommentarer er 17. april 2020. Send eventuelle merknader til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no. Oppgi saksnummer 2020/2661.

Høyringsfrist:
17. april 2020 23:59

Kontaktpersonar

Dokument