Markant økning i årsverk rettet mot barn og unge

Stadig flere kommuner satser på kompetanse og gode tjenester innen psykisk helse og rus blant barn og unge.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.01.2017

Fra 2015 til 2016 har antall årsverk til kommunenes arbeid med psykisk helse og rus økt med 5,2 prosent. ​Dette er blant funnene i rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2016: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» som SINTEF har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

For første gang siden avslutningen av opptrappingsplan for psykisk helse i 2008 ser man nå en markant økning (7,3 prosent) i årsverk innen psykisk helse og rus rettet mot barn og unge i kommunene. Samtidig sier åtte av ti kommuner at de i stor eller svært stor grad legger til rette for at barn og unge som har vansker eller lidelser får hjelp og oppfølging etter behov. Like mange svarer at de i stor grad har etablerte rutiner og praksis for tverrsektorielt samarbeid for barn og unge med vansker eller lidelser.

Total økning i årsverk rettet mot voksne er 4,7 prosent. Når det gjelder psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene rettet mot voksne har antall årsverk økt med 41 prosent fra 2015 til 2016.

Les mer på Helsedirektoratets nettside.