Fordypningskurs i Trygghetssirkelen

Mer enn 120 ansatte fra barnehager, helsestasjon,
barnevern og andre deltar på tre dager fordypningskurs i Trygghetssirkelen (COS).

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.09.2016

Kurset startet opp 7. og 8. september i Grimstad med engasjerte deltakere fra Aust- og Vest-Agder.

Psykologspesialistene Astrid Lindberg og Hilde Melsom fra Rbup gir gjennom kurset deltakerne en innføring i hvordan kunnskap om tilknytningsteori, belyst gjennom trygghetssirkelen, kan være et godt rammeverk i arbeidet med å forstå og hjelpe familier som sliter.

Presentasjonene fra de to første dagene ligger vedlagt, se i menyen til høyre.

Deltakerne oppfordres til å sende inn problemstillinger/temaer de ønsker foredragsholderne skal fokusere spesielt på siste kursdag den 28. september – ta direkte kontakt med
hilde.melsom@r-bup.no eller astri.lindberg@r-bup.no.

For praktiske spørsmål knyttet til kurset kan dere kontakte Anne Stiansen, fmavast@fylkesmannen.no.