Jeg er ansatt på skole

Si fra til rektor først

Hvis du ser at et barn ikke har det bra på skolen, må du melde fra til rektor.

Rektor skal ta deg på alvor og skolen må undersøke det som har skjedd. Rektor og skolen skal gjøre alt de kan for å hjelpe barnet.

 

 

Det er bare foresatte og elever som kan melde fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok.

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A og gjelder fra 1.8.2017.