Skoleruter for 2023/2024 og 2024/2025

Statsforvalteren og KS har i samarbeid med RKG Oppvekst og utdanning utarbeidet forslag til skoleruter for skoleårene 2023 til 2024 og 2024 til 2025.

Publisert 26.04.2021

Saken er behandlet i RKG Oppvekst og utdanning (Regional Koordineringsgruppe) og foreløpig forslag foreligger. Det bes om at kommunene gir innspill på forslagene til sine regioner.

Regionene drøfter innspillene og gir tilbakemelding til RKG Oppvekst og utdanning for utarbeidelse av endelig anbefaling. Fylkeskommunen gir innspill direkte til RKG Oppvekst og utdanning. Skolerutene med eventuelle endringer godkjennes som forskrift i hver kommune.