Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppgaver og ansvar

Fylkesmannen er den øverste offentlige representanten i et fylket, og arbeider på oppdrag fra Stortinget og Regjeringen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Dette gjør Fylkesmannen:

Bidrar til at alle får gode og trygge tjenester og riktig saksbehandling i sin kommune gjennom:

  • å kontrollere at nasjonale vedtak blir fulgt opp i lokal politikk
  • behandle klager på kommunale vedtak
  • føre tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid, sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, barnevern og skoler.

Bidrar til utvikling av gode offentlige tjenester.

Bidrar til næringsutvikling i landbruket

Fremmer samarbeid mellom offentlige og private virksomheter, og mellom ulike offentlige etater.

Sikrer at alle får tilgang til friluftsområder, og kontrollerer at offentlige og private virksomheter følger miljøvernlovene.

Fylkesmannen har et særlig ansvar for samordning av beredskap i krise og krig, og har oppnevnt et fylkesberedskapsråd som støtte for samordningen.