Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

14.12.2018

Nye skogsområder vernet i dag

Kongen i statsråd har i dag vernet 40 skogområder i Norge og tre av disse ligger i Vestfold. Områdene er St. Hansåsen naturreservat og utvidelse av Sæteråsen naturreservat i Holmestrand kommune, samt Lågabakkane naturreservat i Larvik kommune.


13.12.2018

Handlingsplan mot fremmede arter for Vestfold er ferdig

Vestfold er et "hot-spot" fylke for introduksjon av fremmede arter. Mange av dem er svært skadelige for Vestfoldnaturen. Handlingsplanen skal være et verktøy for fylkesmannen, kommuner og berørte etater i arbeidet med fremmede arter.


12.12.2018

Kvote for jakt på gaupe og jaktområder i 2019 er fastsatt

Miljødirektoratet har fastsatt kvote for jakt på gaupe i 2019 i rovviltregion 2 som Vestfold er en del av. Rovviltnemnda har fordelt kvoten på tre jaktrområder og satt vilkår for jakten. Jakttiden på gaupe er fra 1. februar til 31. mars.


04.12.2018

Søk om tilskudd til naturforvaltningstiltak i 2019

Fylkesmannen forvalter flere statlige tilskuddsordninger for naturforvaltningstiltak over Klima- og miljødepartementets budsjett. Frist for å sende søknad er 15. januar for de fleste ordningene.


03.12.2018

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.


26.11.2018

Fikk ikke forsvarlig behandling

Holmestrand kommune og Omsorgspartner Vestfold har brutt plikten til å yte forsvarlige tjenester. Det er Fylkesmannens konklusjon i tilsynssakene mot det private helsefirmaet og mot kommunen.


21.11.2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkkludering av barn i lavinntekstfamilier

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan nå søke midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.


21.11.2018

Felles Barnehageforum og Lederforum for oppvekst og opplæring 6. desember 2018

Invitasjon til felles Barnehageforum og Lederforum for oppvekst og opplæring 6. desember 2018.


21.11.2018

Fylkesnytt fra Vestfold 3/2018

Fylkesmannen i Vestfold er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt hos LMD. I dette nummeret finner du blant annet en artikkel om BU-prisen 2018 i Vestfold som gikk til innovativ bondefamilie.


20.11.2018

Samling i nettverket for krisekommunikasjon

Fylkesmannen inviterer til møte i krisekommunikasjonsnettverket.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel