Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjonen

Fylkesmannen i Vest-Agders organisasjonskart fra 1. januar 2015. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen i Vest-Agder som arbeidsplass