Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vannskutere må ta hensyn

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.06.2015

Vannskuter i stor fart utenfor Riveneset i Søgne en stille kveldsstund i august 2012. Foto: Pål Alfred Larsen.
Vannskuter i stor fart like utenfor Riveneset i Søgne en stille kveldsstund i august 2012. Foto: Pål Alfred Larsen.

Regelverket for bruk av vannskutere forteller hvor det er forbudt å kjøre vannskuter, av hensyn til miljø, friluftsliv og sikkerhet.

I verneområder er det totalforbud. Det samme gjelder i et heldekkende belte på 400 meter i sjøen ut fra fastland samt holmer, øyer og skjær som er større enn 200 kvadratmeter. I ferskvann er tilsvarende belte på 500 meter.

Kan forstyrre fugler og friluftsliv

– Verneområdene representerer sårbar og verdifull natur, og spesielt er det viktig å ta hensyn til fuglelivet. Vannskutere i høy fart, og bølger og støy som de forårsaker, kan også sjenere badende, padlere, surfere og andre grupper som driver friluftslivsaktiviteter, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO) i Miljødirektoratet.

Sammen med politiet kontrollerer SNO at reglene blir fulgt og griper inn hvis det foregår lekpreget kjøring nær land som forstyrrer annen aktivitet. Klare lovbrudd blir anmeldt.

Se kart og les mer om reglene for vannskutere på nettsidene til Miljødirektoratet.