Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling om motorferdsel i Byglandsfjord 26.11.15

{PagePropertyPlugin}

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder, i samarbeid med Agder politidistrikt og Statens Naturoppsyn (SNO), inviterer herved alle kommuner i Aust- og Vest-Agder til en uformell samling om motorferdsel.

Informasjon om samlingen og påmelding finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Aust-Agder