Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ta et tak på strandryddedagen 9. mai!

Strendene våre er fulle av søppel. Den 9. mai er strandryddedag, og Fylkesmannen oppfordrer alle til å bidra. Miljøvernavdelingen går foran som godt eksempel.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2015

Det er forbudt å kaste søppel i havet. Likevel har forsøpling av verdenshavene, kystfarvann og strendene blitt til et stort globalt problem. Over 34 000 tonn søppel havner i norsk sone i Nordsjøen hvert år. Det vi ser av plastposer, matemballasje og garn langs strendene er bare toppen av isfjellet, 85 prosent av søppelet flyter på havet eller synker til havbunnen. Plasten er det største problemet.

Strandrydding er effektivt

Vi vil ha rene strender, ren kyst, hent hav og en havbunn uten skrot og søppel. Hold Norge Rent har derfor arrangert den nasjonale strandryddedagen siden 2011. Målet er å rydde Norges strender frie for søppel. I år er datoen for strandryddedagen lørdag 9. mai. Per i dag er det registrert 311 ryddeaksjoner som enten har blitt eller skal gjennomføres, i år.

Vi oppfordrer alle som har en strand de vil rydde, om å registrere sin strandryddeaksjon. Spre gjerne informasjonen videre til andre som har samme forsøplingsproblem. På sidene til Hold Norge Rent kan du kan lese mer om hvordan en strandryddeaksjon kan organiseres.  du finner også informasjon om hvilke aksjoner som er påmeldt og mye annet stoff.

Miljøvernavdelingen skal rydde på Flekkerøya

Fylkesmannens miljøvernavdeling skal rydde i området ved Hvalbukta . Vi tjuvstarter allerede fredag 8. mai, dagen før strandryddedagen. Hvalbukta ligger ved det statlig sikra friluftslivsområdet på Bergeneset på Flekkerøya i Kristiansand. Bergeneset var tidligere militært område, men er nå overtatt av Miljødirektoratet og kan benyttes fritt av allmennheten.

Bergeneset er også en del av Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde. Verneområdestyret gjennomfører store skjøtselstiltak der for å gjenskape kystlyngheia som har vært der i tusener av år. De vil også sørge for nødvendig skjøtsel rundt Hvalbukta slik at landskapet åpnes opp og blir mer tilgjengelig. Kristiansand kommune hjelper til med å frakte bort alt innsamlet søppel.

På denne måten vil vi markere både at forsøpling av havet er et stort problem, og at alle i felleskap kan bidra til å løse det.

Her kan det bli et fint oppholdssted hvis all søpla blir ryddet bort. Foto: Bjørn Vikøyr
Her skal det bli fint å oppholde seg når vi har fått ryddet vekk all søpla og tynnet vegetasjonen. Foto: Bjørn Vikøyr.