Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Ny forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. trer i kraft 01.01.2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.01.2015

Les mer om forsrkiften her.