Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark

Investeringstiltaka skal medverke til betre utnytting av beiteområda, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområda. Søknadsfristen for 2015 er sett til 1. februar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.10.2014

Søknad om tilskott til tiltak i beiteområder i utmark