Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknad om tilskott til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2015

Fylkesmannen i Vest-Agder har i fullmaktsbrevet fra Landbruksdirektoratet datert 15.01.2015 fått tildelt kr 130 000 til klima- og miljøprogrammet for 2015. Søknadsfristen er 10. april.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.01.2015

Fylkesmannen vil prioritere informasjon, utviklingstiltak, kurs m.m. om følgjande tiltak.