Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Driftsstans for hogst, linjerydding og kantslått på grunn av skogbrannfaren. Forbudet gjelder nå også bruk av skytebaner i nærhet til skog og utmark.

Brannsjefene på Agder legger nå også ned forbud mot bruk av skytebaner i nærhet av skog og utmark. Forbudet mot all grilling (også engangsgriller) og bål i skog og utmark videreføres inntil videre. Det samme gjelder driftsstans for hogst, linjerydding og kantslått.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.07.2013

Risikoen for kratt og skogbrann er meget høy på Agder. Skogbrannindeksen er ulik, men for å gjøre det enkelt legges det ned et felles forbud for hele Agder.

Forbudet utvides nå til også å omfatte bruk av skytebaner som ligger i nærheten av skog og utmark. bruk av skytebaner. Det er kan allikevel være mulig å bruke skytebaner etter samråd med det lokale brannvesenet (brannsjef). Tillatelse kan kreve tiltak som tilgjengelig slokkemidler, brannvakt etter avsluttet skyting med mer.

Forbudet gjelder fra fredag 26. juli og inntil det er kommet betydelig mengde nedbør, det vil si 25-30 mm over 1-2 dager, eventuelt mer nedbør over en lengre periode. Nedbøren som er varslet førstkommende søndag, vil ikke avhjelpe situasjonen nok. Brannvesenene vil også oppfordre til aktsomhet ved sigarettrøyking i utmark. Forbudet gjelder også på ”godkjente” bålplasser.

Varsel om skogbrannfare

Meteorologisk institutt melder om skogbrannfaren i sommermånedene. Gå inn på http://www.yr.no/spesialvarsel/1.6032391 for å følge med på skogbrannfaren i din kommune.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at generelt er all bruk av åpen ild i skog og mark forbudt mellom 15. april og 15. september.

Skogbrann
Skogbrann. Foto: Elisabeth Kaddan


Hva gjør du hvis uhellet er ute og du som førstemann kommer til en skogbrann?

Varsle brannvesenet på nødnummer 110 om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi, og møt gjerne brannvesenet for å vise vei fram til brannstedet.

Aktuelt

Varsling av skogbrann:

Ring brannvesenet på nødnr.:

110

.