Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 18.12.2015

Du grønne glitrende tre, god dag!

I disse dager omsettes det 1,8 millioner juletrær til en samlet pris på ca. 1 milliard kroner. Norske juletreprodusenter står for nær 85 % av markedet, og på Agder er juletrenæringen i vekst.


Klimakuttkampanjen - Energigården

Ønsker du å være med på klimakuttkampanjen i regi av Energigården? Les mer om prosjektet og hvordan du kan være med å bidra.


Publisert 07.09.2015

Halvårsrapport fra prosjektet "Økt juletreproduksjon i Agder"


Publisert 27.05.2015

Prosjekt for å øke juletreproduksjonen

Sørlandet egner seg godt til fjelledelgran om vi planter på riktige arealer.


Publisert 15.05.2015

Iveland går foran som et godt eksempel

Under arrangementet Framtidsbygda 2015 i Iveland fikk tilhørerne høre om en betydelig bygdeutvikling i løpet av få år.


Publisert 07.05.2015

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.


Publisert 23.04.2015

Vellykket gjennomgang av metodeverktøyet "Ringvirkning"

Tirsdag 14. april ble det arrangert en gjennomgang og prøving av metodeverktøyet "Ringvirkning". 7 kommuner, Bondelaget, 4H og Fylkesmannen deltok. Prosjektleder  Øystein Ramseng fra KS presenterte verktøyet.


Publisert 14.04.2015

Høringskonferanse VINN Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder stilte med to representanter på høringskonferansen VINN Agder 8. april. Det ble en interessant dag med mange innspill om fremtiden i Agder og dens utsikter.


Publisert 19.03.2015

Rekrutterte fremtidige bærdyrkere

Tirsdag denne uken var Britt Kåsin på besøk i Lyngdal. Hun kom med positive nyheter rundt dyrkingen av frukt og bær, i håp om å få med seg fremtidige dyrkere.


Publisert 12.03.2015

Andelslandbruk - også i Vest-Agder?

Den siste tiden er andelslandbruk blitt et kjent konsept i Norge. Det er 15 andelslandbruk i Norge i dag. Antallet forventes å øke til 25 i løpet av året. Det er ingen andelslandbruk i Vest-Agder per i dag.