Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sjømat fra Sørlandet

Marit Bjørgen var blant foredragsholderne under konferansen "Sjømat for Sørlandet."

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.04.2015

Konferansen «Sjømat fra Sørlandet» ble nylig arrangert for fjerde året på rad.  I år var det et samarbeid med «Frukt- og bæråret 2015» for å servere nærdyrka bær, blant annet til desserten under festmiddagen 14. april.

På bildet ser vi bærdyrker Kristen Steinsland, nederst til høyre. Vedkommende har levert nærdyrka bringebær til desserten.  Her sammen med rådgiver Håvard Næss Thomassen fra Innovasjon Norge og assisterende landbruksdirektør i Aust-Agder, Kjellaug Øverås. Begge er styremedlemmer i styringsgruppa for prosjektet «Frukt- og bæråret 2015».  Videre følger prosjektlederen for prosjektet Ole Magne Omdal.