Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Det Norske Måltid 2012

Vest-Agder var med i region Sørpå (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold). Det var bare ett nominert produkt fra Agder: Bekkereinskinke av Svart Dalagris fra Haugland Gård, Kvinesdal i Vest-Agder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

– Det Norske Måltid er en utmerket mulighet for å synliggjøre det brede spekteret av dyktige produsenter og produkter, samtidig som det gir inspirasjon og utvikling., sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Landbruks- og matministeren delte ut to av prisene under finalen i Det Norske Måltid i Stavanger.

Bekkereinskinka fikk svært god omtale på TV og var en ingrediens i det måltidet laget Sørpå serverte.