Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Mat

Oppdatert 08.07.2022

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir


Sørlandet med eget matmanifest!

Fylkesordførerne og landbruksdirektørene ved Fylkesmannen i begge Agder-fylkene har nå signert et eget matmanifest. Les mer på bloggen "Sørlandet til Grüne Woche". 


Vinneren er klar!

Vinner av Gylne måltidsøyeblikk i Vest-Agder er Audnedal omsorgssenter i Audnedal kommune.


Måltidets muligheter

I forbindelse med konkurransen ”Gylne måltidsøyeblikk” har det vært arrangert inspirasjonssamling. I bunn lå et klart og tydelig budskap om å tenke på de eldre.


Publisert 20.04.2015

Sjømat fra Sørlandet

Marit Bjørgen var blant foredragsholderne under konferansen "Sjømat for Sørlandet."


Publisert 19.09.2014

Det store potetløpet

Hva er tanken bak ‘Det Store Potetløpet’? Skape blest om norsk mat og landbrukspolitikk og synliggjøre viktigheten av kombinasjonen mellom riktig kosthold og fysisk aktivitet for å ha god helse.


Det Norske Måltid 2012

Vest-Agder var med i region Sørpå (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold). Det var bare ett nominert produkt fra Agder: Bekkereinskinke av Svart Dalagris fra Haugland Gård, Kvinesdal i Vest-Agder.