Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Jordbruket i Agder og Rogaland 2014 - resultater fra NIBIO sin driftsgransking

I sammenheng med at NIBIO sentralt har sendt ut en pressemelding for driftsgransking i jord- og skogbruk for hele landet, vil de også komme med en del lokale data for Agder og Rogaland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.12.2015

Les mer her.