Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Autorisasjonskurs – plantevern

Flere kurs vinter/vår 2016, både fornyingskurs og kurs for deg som tar «sprøytesertifikatet» for første gang.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Teorikurs – fornying ev. nye:

  • Tirsdag 16. februar KVS - Lyngdal vgs. kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)
  • Onsdag 2. og torsdag 3. februar Søgne kl. 18–22 (begge dager)
  • Mandag 7. mars Bioforsk Grimstad kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)
  • Torsdag 21. april, Tvedestrand vgs., Holt kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)

Praksidag – for deg som tar det for første gang

  • Fredag 11. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs., påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016.
  • Fredag 1. april, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs.
  • Torsdag 28. april på Tvedestrand vgs., Holt kl. 09 –17(7 t. + 1 t. eksamen)

Påmelding til astrid.gissinger@nlr.no Tlf. 917 63 115. Påmeldingsfrist: 7 dager før kursstart

Lenke til mer informasjon fra NLR Agder om autorisasjonsordningen og kurspriser.