Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunebilder

Kommunebildene er dokumenter som på et overordnet nivå gjengir Fylkesmannens inntrykk av kommunene i fylket. De utformes i forbindelse med Fylkesmannens kommunebesøk i den aktuelle kommunen, det vil si en gang hvert annet år. Kommunebildene utgjør sammen med Tilstandsrapporten og kommunens planverk tyngden i dialoggrunnlaget i dette besøket. Strukturen i dokumentet og dagsorden for kommunebesøkene ser slik ut:

  1. Innledning
  2. Planlegging og styring av kommunen
  3. Tjenesteyting og velferdsproduksjon
  4. Arealforvaltning og ressurs- og næringsutvikling

Publisert 19.08.2014

Tilstandsrapport 2014

Fylkesmannen har sammenstilt utvalgte nøkkeltall for kommuner i Vest-Agder basert på reviderte kostratall fra SSB, publisert 16.06.2014.