Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tildeling av restmidler og utbetaling av tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler 2015

Fylkesmannen har nå  foretatt  tildeling av resterende del av prosjektskjønnet for 2015. Samtidig vil tildelingene som ble tilbakeholdt fra forrige runde i mars, bli utbetalt. Oversikt over alle tildelingen går frem av tildelingsoversikten.

Det kom inn 41 søknader på til sammen ca. 14,8 millioner kroner til prosjektskjønnet for 2015.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.