Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunal styring

Oppdatert 11.07.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


Første utbetaling av statstilskudd i kommunereformen – fire kommuner får 100 000 kr

Audnedal, Lyngdal, Mandal og Åseral er kommet så langt i reformarbeidet at hver av kommunene får utbetalt 100 000 kr i tilskudd til innbyggerhøring.


16.10.2015

Protokoll fra meklingen om Ytre ringvei E18/E39

Protokollen fra meklingen om innsigelsene til kommunedelplanen med trasè-valg for ny Ytre ringvei rundt Kristiansand er nå klar.


Tildeling av restmidler og utbetaling av tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler 2015

Fylkesmannen har nå  foretatt  tildeling av resterende del av prosjektskjønnet for 2015. Samtidig vil tildelingene som ble tilbakeholdt fra forrige runde i mars, bli utbetalt. Oversikt over alle tildelingen går frem av tildelingsoversikten.

Det kom inn 41 søknader på til sammen ca. 14,8 millioner kroner til prosjektskjønnet for 2015.


Kommunene i Vest-Agder får 401 mill. kroner mer i frie inntekter i 2016

I forslag til statsbudsjett for 2016 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 4,7 milliarder kroner som fordeles med 4,2 milliarder på kommunene og 0,5 milliarder på fylkeskommunene.


31.08.2015

Tilstandsrapport 2015

Fylkesmannen har sammenstilt utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder basert på reviderte kostratall fra SSB, publisert 25.06.2015.


18.08.2015

Klimasmart verdikjede fra jord til bord - presentasjoner fra mulighetskonferansen

Konferansen 7. august var et resultat av Innovasjon Norges satsing, "Drømmeløftet", og ble arrangert av fylkesbondelagene i Agder, i samarbeid med Fylkesmannen og fylkeskommunene i Agder. Over 70 frammøtte fikk høre om fremtidens klimasmarte løsninger i landbruket. Presentasjonene fra foredragene ligger nå ute.


30.07.2015

Kommunereformen i Vest-Agder - statusrapport

Fylkesmannen har laget en statusrapport for arbeidet med kommunereformen i Vest-Agder.


03.07.2015

Sommerlig folkehelsehilsen

Her følger en liten sommerhilsen til alle pådrivere for folkehelsearbeidet i Vest-Agder fra folkehelserådgiveren hos Fylkesmannen i Vest-Agder.


15.05.2015

Iveland går foran som et godt eksempel

Under arrangementet Framtidsbygda 2015 i Iveland fikk tilhørerne høre om en betydelig bygdeutvikling i løpet av få år.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel