Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 22.03.2022

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er utsatt til 9.mars 2022. 

Satsen som blir brukt til å rekne ut statstilskotet var 1 310 kroner per medlem i 2021. Satsen for 2022 er ikkje fastsett. 

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga. 

Vis meir


Publisert 04.02.2015

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2015

Kravfristen er 13. mars 2015. Fristen for å sende inn regnskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2015.