Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

UDI har utlyst drift av 30 000 nye, ordinære asylmottaksplasser. Svært mange norske kommuner vil få et nytt asylmottak i vinter. Det er mange fordeler for kommuner som velger å drive mottakene selv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

UDI har utlyst drift av 30 000 nye, ordinære asylmottaksplasser. Svært mange norske kommuner vil få et nytt asylmottak i vinter. Det er mange fordeler for kommuner som velger å drive mottakene selv.

Kommuner, organisasjoner og private aktører som ønsker å drive et asylmottak kan legge inn et tilbud innen 11. desember.

Disse kommunene driver mottak for UDI i dag: Ås, Engerdal, Nome, Tinn, Kristiansand, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Levanger, Nesna, Hattfjelldal, Vefsn og Salangen. De driver mottak for voksne og barn, enslige mindreårige, samt tilrettelagte avdelinger for asylsøkere med fysiske eller psykiske hjelpebehov.

UDI har gode erfaringer med kommuner som driftsoperatører og vi håper nå å øke dette tallet betydelig.

Hva er fordelene for en kommune som driver asylmottak selv?

Når noen oppretter et asylmottak i en kommune, har denne vertskommunen uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet helse og norskopplæring.

En kommune som driver mottaket selv, med kommunalt ansatte medarbeidere, kan utnytte ressursene sine bedre og sikre god kvalitet ved for eksempel å samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak.

I små kommuner kan dette gjøre det lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte, og kan sikre godt samarbeid mellom asylmottak, helse, skole og andre kommunale etater.

Hvordan leverer kommunen inn et tilbud?

Du finner utlysningen med informasjon over hvilke krav UDI stiller på DOFFIN.

Kommunene har allerede sammen med fylkesmennene gjort en kartlegging av potensielle lokaler på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Denne viser at det er mange ledige lokaler som kan brukes som asylmottak.

Det som mangler er noen til å drive asylmottakene. De etablerte driftsoperatørene har i liten grad kapasitet til å påta seg nye oppgaver. UDI er derfor interessert i å få nye aktører på banen, og ønsker kommuner velkommen som drivere av mottak i ledige lokaler i sin kommune. 

Hvor langvarige er kontraktene?

Kontraktene som inngås nå, vil ha en varighet på tre år med opsjon på tre år til. Vi gjør nå det første året av treårskontrakten uoppsigelig. Deretter vil det være fire måneders oppsigelsestid, mot tre måneder tidligere. Dette vil gi en høyere grad av forutsigbarhet for de som skal drive mottakene.

Ønsker dere mer informasjon eller veiledning?

Vi oppfordrer kommuner som er interessert i å vite mer til å ta kontakt med UDIs regionkontorer. Vi vil gjøre det vi kan for å gi kommunene god veiledning om hva som kreves for å drive asylmottak.

Du finner mer om retningslinjer og krav på www.udiregelverk.no. De viktigste dokumentene er:

RS 2011-003 : Reglement for drift av statlige mottak

RS 2011-025: Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller omsorgssenter

G-03/2013: Anskaffelse av kontrakter om drift av asylmottak