Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

Frivillige organisasjoner som vil yte rettshjelp og veiledning til asylsøkere, kan søke om tilskudd. Stortinget har bevilget to millioner kroner til formålet. Søknadsfristen er 16. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Bakgrunnen for tilskuddet er at det økende antall asylankomster fører til et større press på organisasjoner som yter rettshjelp og veiledning til asylsøkere. Målet med det ekstra tilskuddet er å styrke kapasiteten i disse organisasjonene.

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) forvalter ordningen, og her ligger det også informasjon om krav til søknadens form og innhold.