Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Statsministeren oppfordrer alle kommunene til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet

Statsminister Erna Solberg har i dag sammen med KS sendt brev til alle landets kommuner med en oppfordring til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet. Kommunene oppfordres til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og å bosette 18 000 flyktninger i 2016.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statsministeren sier i en pressemelding 17. november at hun er svært glad for at kommunenes organisasjon KS ser alvoret i sitasjonen, og oppfordrer sine medlemmer til en felles mobilisering for å klare å ta imot flyktningene på en god måte.

Antall personer i mottak i Norge har økt fra ca. 13 500 til over 27 000 hittil i år, og asyltilkomstene vil sannsynligvis fortsette.Hver eneste dag trenger om lag 350 mennesker, nyankommet til Norge, et sted å bo.

Utlendingsdirektoratet (UDI) lyser ut anbud på 30 000 nye mottaksplasser for å møte behovet. Det arbeides med etablering av større innkvarteringsløsninger for asylsøkere i tilknytning til enkelte byer.