Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Prekær mangel på store bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase!

DSB ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å fremskaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) bistår Utlendingsdirektoratet (UDI) med å skaffe oversikt over lokaler som er egnet som asylmottak. De har bedt om assistanse fra fylkesmennene til å kartlegge hvilke muligheter som finnes i kommunene.

Fylkesmannen i Vest-Agder har derfor henvendt seg til samtlige kommuner i fylket med en henstilling om å gå en ny runde for å finne ledig innkvartering.

Det er denne gangen snakk om store lokaler som kan romme minst 1000 personer, tilsvarende minst 3000 m2. Dette kan være idrettshaller, ledige industrilokaler eller store lokaler generelt som kommunen selv eier eller kjenner til. Hvis det er snakk om lokaler som kommunen ikke eier ber vi om at eier oppgis i innmeldingen. Kommunen trenger ikke tenke på innredning og inventar.

DSBs spesifikasjon av behovet

DSB oppgir følgende spesifikasjon av behovet:

  • Bygningsmasse med plass til 1000 personer.
  • Det er fordel om sanitærforhold er ivaretatt, og lokalene bør ha systemer for oppvarming og være tilrettelagt for ivaretakelse av bespisning. Men dette er ikke absolutte krav.
  • Fortrinnsvis tilgjengelig umiddelbart, men også de som raskt kan gjøres tilgjengelige.
  • Krav til standard er tilpasset forventet oppholdstid på inntil en uke.
  • DSB ivaretar etableringen av mottaket i samarbeid med relevante aktører.
  • Man må forvente at mottaket blir opprettholdt over lengre tid.
  • Det er naturlig nok ønskelig med lokaler som ikke gir større samfunnsmessige konsekvenser enn det som er høyst nødvendig. DSB arbeider med å få en prinsipiell avklaring på hva som er akseptabelt når det gjelder de samfunnsmessige konsekvensene.

DSB understreker også at fylkesmennene og kommunene nå må være forberedt på å imøtekomme og bistå i opprettelse av nye mottak. Dette kan komme på kort varsel.

Behovet er akutt, og kommunene er bedt om å komme raskt på banen. Fylkesmennene holder en kontinuerlig dialog med DSB.