Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Mottak og bosetting

Informasjon om mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Rundskriv om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Det å ta i bruk hoteller, sykehjem, skoler og privatboliger som asylmottak, reiser enkelte problemstillinger etter plan- og bygningsloven. Både kommuner og de som driver asylmottak har bedt om å få svar på disse.

Etter plan- og bygningsloven skal alle mennesker bo trygt og forsvarlig. Det er derfor viktig at bygninger som skal brukes til asylmottak oppfyller visse minimumskrav til kvalitet. Det sendes nå rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter om temaet.

Du finner rundskrivet og mer informasjon fra Regjeringen her.

 

Presisering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om bosetting av enslige mindreårige asylsøkere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt en tolkningsuttalelse som omhandler kommuners saksbehandling av omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

 

Regjeringen oppfordrer til rask behandling av søknader om etablering av mottak

Utdrag fra regjeringens pressemelding:

"Norge har opplevd en kraftig økning i antall asylsøkere. Dette innebærer at det er nødvendig å opprette nye asylmottak i løpet av svært kort tid. Kommunal- og moderniseringsministeren og justis- og beredskapsministeren sender derfor brev til alle landets kommuner med oppfordring til rask behandling av søknader om etablering av mottak."