Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunens ansvar

{PagePropertyPlugin}

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

{PagePropertyPlugin}