Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommuner må samarbeide om BCG-vaksiner

Folkehelseinstituttet er forbigående er tom for BCG-vaksine og oppfordrer kommunene til samordning av BCG-vaksinasjon og prioritering av de yngste barna.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Folkehelseinstituttet skriver at den viktigste effekten av BCG-vaksinasjon er å forhindre alvorlig tuberkulose hos de yngste barna, mens vaksinen ikke har dokumentert effekt hos personer over 35 år.

- Kommunene bør nå prioritere å gi BCG-vaksiner til de yngste barna som skal være i omgivelser med mulig eller kjent økt forekomst av tuberkulose, sier Fylkeslege i Oppland, Erlend Aasheim.

- Jeg har bedt kommunene rapportere inn hvor mange vaksiner de har på lager. Dedikerte medarbeidere hos Fylkesmannen har brukt informasjonen fra kommunene til å lage et “sanntids-kart” som viser hvor det finnes BCG-vaksiner i Oppland, sier Aasheim.

- BCG-vaksinene har til dels kort holdbarhet, særlig etter at glass med flere vaksinedoser har blitt åpnet. Vi prøver å handle raskt, for å hjelpe kommunene til å bruke vaksinene best mulig.

- For den vanlige befolkningen er det ingen spesiell smittefare ved kontakt med flyktninger, men man bør som alltid sørge for god håndhygiene.