Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Få asylsøkere har tuberkulose

Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

- Tuberkulose er en lite smittsom sykdom og sjansen for at noen skal bli smittet av asylsøkere som kommer til Norge, er svært liten sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Det blir tatt røntgenbilde av alle asylsøkere over 15 år for å sjekke om de har lungetuberkulose. Dette gjøres for å kunne gi behandling og for å stanse videre smitte. Dette er en lovfestet rutine, som fortsetter uendret som før.

Les hele artikkelen på folkehelseinstituttet sine nettsider (klikk her).