Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Regelverk

På denne siden legges det ut saker som omhandler rettslige forhold på området voksenopplæring.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.