Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og foreldre

Oppdatert 10.05.2022

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


Konferanse om seksuelle overgrep og vold mot barn - fra bekymring til handling

Fylkesmannen i Vest-Agder, i samarbeid med RVTS Sør, inviterer til dagskonferansen «Seksuelle overgrep og vold mot barn – fra bekymring til handling» 1. desember 2015.


03.07.2015

Sommerlig folkehelsehilsen

Her følger en liten sommerhilsen til alle pådrivere for folkehelsearbeidet i Vest-Agder fra folkehelserådgiveren hos Fylkesmannen i Vest-Agder.


07.05.2015

Andelslandbruk - det nærmeste du kommer å være bonde, uten å være det

Fra onsdag 27. mai – fredag 29. mai vil andelslandbruk stå på dagsorden flere steder i Vest-Agder. Prosjektleder Alexandra Devik i Oikos – Økologisk Norge, vil delta på flere informasjonsmøter og også besøke interesserte gardbrukere.


19.09.2014

Det store potetløpet

Hva er tanken bak ‘Det Store Potetløpet’? Skape blest om norsk mat og landbrukspolitikk og synliggjøre viktigheten av kombinasjonen mellom riktig kosthold og fysisk aktivitet for å ha god helse.


13.02.2014

Endringer i barnevernloven

I 2014 trer en rekke endringer i barnevernloven i kraft. Lovendringene vil tre i kraft til ulik tid.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel