Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med kommunalt folkehelsearbeid

Dato:
2. desember 2014 09:00 - 16:00
Stad:
Songdalen kommune
Ansvarleg:
Fylkeslege Kristian Hagestad

Statens helsetilsyn har besluttet at alle fylkesmennene i 2014 skal gjennomføre landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid.

Publisert 06.10.2014

Tilsynet blir avgrenset til kommunens oppfølging av § 5 «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen» og § 30 «Internkontroll». I tillegg gjennomføres det tilsyn i form av egenvurdering.

Dato:
2. desember 2014 09:00 - 16:00
Stad:
Songdalen kommune
Ansvarleg:
Fylkeslege Kristian Hagestad