Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vil du bidra som helsepersonell for asylsøkerne som kommer til Norge?

I en situasjon med høye asylankomster over tid, kan noen kommuner ha behov for bistand for å gi nødvendige helsetjenester til asylsøkere og flyktninger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.11.2015

Mer informasjon på Helsedirektotatets nettsider