Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ny nettside for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Det vil ikke bli publisert flere saker på denne nettsida fra 1. januar 2016. Fra samme dato lanseres nettstedet til det nye fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.01.2016

De gamle sidene til Fylkesmannen i Vest-Agder og tilsvarende sider for Fylkesmannen i Aust.Agder vil ikke bli oppdatert etter 31. desember 2015. Fra 1. januar 2016 lanseres det nye nettstedet til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Viktig om abonnering på nyhetsvarsler

Abonnenter må registrere seg på nytt på den nye fellessida. Det kan du gjøre ved å gå til siden Abonnement, skrive inn din e-postadresse og krysse av for de kategoriene du ønsker å motta nyhetsvarsler for.