Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannen holder stengt

Fylkesmannen i Vest-Agder holder stengt torsdag 10. desember fra klokken 11.30 og ut dagen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.12.2015

Fylkesmannen holder stengt på grunn av markering av fylkesmann Ann-Kristin Olsens avgang.

Ann-Kristin Olsen er den første kvinnelige fylkesmannen i Vest-Agder og blir nå også den siste fylkesmannen i Vest-Agder når hun går av ved årsskiftet.  Da opphører også Fylkesmannen i Vest-Agder som eget embete. Samtidig opprettes det nye fylkesmannsembetet for Aust- og Vest-Agder.

Generelle henvendelser kan rettes til andre fylkesmannsembeter i den perioden vi har stengt.