Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsforvaltning innen jordbruk - samling

Dato:
25. august 2015 09:00 - 26. august 2015 15:30
Stad:
Høgtun, Marnardal og Eikely, Froland
Arrangør:
Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning

Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder samarbeider om to 1-dagers kurs med tema produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom mm.

Publisert 09.07.2015

Tirsdag 25. august kl. 09.00-15.30 på Høgtun i Marnardal
Onsdag 26. august kl. 09.00-15.30 på Eikely i Froland

Kurset er gratis for kommunene.

Programmet er likt begge dagene, men første dagen informerer Landbruksdirektoratet om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Dagen etter vil dette innlegget være ved saksbehandler hos Fylkesmannen.

Meld deg på kurset på nettsiden til Fylkesmannen i Aust-Agder 

Dato:
25. august 2015 09:00 - 26. august 2015 15:30
Stad:
Høgtun, Marnardal og Eikely, Froland
Arrangør:
Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning